Hobbykweker-van-der-linden.jouwweb.nl
Home » ancistrus albino

 ancistrus  albino  (longfin)

Wetenschappelijke naam: Ancistrus  Albino

Nederlandse naam: Harnasmeerval

Familie: Loricariidae (Harnasmeervallen)

Herkomst: Braziliaanse Amazone gebied

Grootte:   ca.12 cm

Watertemperatuur:   23 – 27 graden

 

 Temperament: Meestal vriendelijk.

 Kweek:  substraatlegger (eitjes)

 

Geslachtsonderscheid: De mannetjes krijgen vanaf ongeveer 5cm stekels (gewei)op hun kop op hun snuit.

Bij de vrouwtjes ontbreekt dit.

 

Scientific Name: Ancistrus Albino

Dutch name: Harness Catfish

Family: Loricariidae (Armored catfishes)

Origin: Brazilian Amazon

Size: about 12 cm

Water temperature: 23-27 degrees

 

  Temperament: Mostly friendly.

  Breeding: substrate layer (eggs)

 

Sexing: Males get from about 5cm spines (antlers) on their heads on their snout.

In females lacking this.

 

                                                   Het Aquarium

De Albino Ancistrus is een prachtige verschijning in het aquarium. Met zijn wit/gele

lichaam en knalrode ogen is dit een opvallende vis

Maar deze vis is niet alleen prachtige verschijning. De Albino Ancistrus is ook nog eens

heel erg nuttig voor uw aquarium. Het is namelijk een algeneter.

Ze ruimen ook nog eens alle organische afvalstoffen op.

De Albino Ancistrus kan prima alleen in een aquarium leven, maar als koppel doet de

Albino Ancistrus het ook prima. Maar zet nooit twee mannetjes bij elkaar in een te klein

aquarium , want dat word vechten.

Deze gevechten kunnen doorgaan tot er een het loodje legt.

Zorg ook altijd dat de Albino Ancistrus genoeg schuilplekken heeft, waar hij/zij zich terug

kan trekken. Hij/zij  houdt van dichtbegroeide aquaria,  hout en stenen als beschutting.

Uit hout halen ze namelijk cellulose waardoor ze hun voer kunnen verteren

Door een stuk steen kunnen ze hun tanden kort houden.

Het liefst schuilen ze tussen of onder  stukken hout.

 

                                            the Aquarium

The Ancistrus Albino is a wonderful appearance in the aquarium . With its white / yellow

body and bright red eyes this is a striking fish

But this fish is not only beautiful appearance. The Albino Ancistrus is another

very useful for your aquarium . Indeed, it is an algae eater .

She also holds another all organic waste .

The Albino Ancistrus is great only in an aquarium life , but if the couple does

Ancistrus Albino fine too . But never put two males together in a too small

aquarium , because that word fight.

These battles can continue until a Bob explains .

Also make sure that the Ancistrus Albino has enough hiding places where he / she is back

can draw . He / she loves bushy aquariums , wood and stone as shelter .

Namely cellulose from wood they get so they can digest their food

By a piece of stone , they can keep their teeth short.

They prefer to hide under or between pieces of wood .

                                                        Voeding

Ancistrussen zijn herbivoren. Dit betekent dat ze  groenvoer eten. Het voedsel

moet bestaan uit algen, geblancheerde groenten (groenten die je even kort in kokend

water houdt) en voedseltabletten (algentabletten) voor bodemvissen. Geschikte groentes

zijn bijvoorbeeld geblancheerde doperwten die je openkerft, of geblancheerde broccoli.

Komkommer en courgette lusten ze rouw

Ancistrus dolichopterus eet ook de restjes voer die andere vissen laten liggen op.

Kienhout in de bak is noodzakelijk, omdat ze door het schrapen over het hout

voedingsstoffen (cellulose) binnenkrijgen.

                                                 nutrition

Ancistrussen are herbivores . This means that they eat greens . the food

should consist of algae , blanched vegetables ( vegetables you briefly in boiling

holds water ) and food tablets ( algae tablets ) for bottom fish . suitable vegetables

For example, blanched peas you open carves , or blanched broccoli .

Cucumber and zucchini lusts they mourn

Ancistrus dolichopterus also eat the food scraps that other fish pass by .

Kien Wood in jail is necessary , because by scraping the wood

nutrients (cellulose ) ingest .

 

                                                         Kweek

 

Dit gaat vrij  gemakkelijk.

Je hebt een mooi stuk hout nodig waar een diepe gat in zit of allemaal stukken hout op

elkaar gestapeld. Je kan ook een leghol  gebruiken die  er speciaal voor

gemaakt is  of een halve  kokosnoot met een gat erin

Hier legt het vrouwtje de eitjes in, het aantal varieert , dit heeft met de ouderdom van de

visjes te maken

Het mannetje jaagt het vrouwtje weg  bewaakt het nest en bewaaierd de eieren

Na ongeveer een week komen ze uit maar blijven in de buurt van het nest en vanaf dat

moment zullen ze een week  later door de hele bak gaan zwemmen.

                                                    Grow

This is pretty easy.

You have a nice piece of wood required where a deep hole in it or all pieces of wood

stacked together. You can also use a leghol out there specifically for

made of half a coconut with a hole in it

Here the female lays the eggs, the number varies, this is the age of the

to make fish

The male chases the female away guards the nest and eggs bewaaierd

After about a week they come out but remain near the nest and from that

time they will go swimming a week later. throughout the bin