Hobbykweker-van-der-linden.jouwweb.nl
Home » bulldog pleco chaetostoma cf thomasi

bulldog pleco chaetostoma cf thomasi

Wetenschappelijke naam: Chaetostoma CF. thomsoni.
Afwisselende Namen: Rubber Lip Plecostomus, Bulldog Plecostomus, Rubber neus 
Plecostomus.
Familie: Meerval.
Herkomst: Zuid-Amerika.
Verzorging: Makkelijk.
Levensduur: 5-10 jaar.
Gedrag: Vreedzaam.
Lengte man: 10-12 centimeter.
Lengte vrouw: 10-12 centimeter.
L-nummer: L187b.
Voedsel aquarium: Alles eter die echt wel algen nodig heeft. Ze lusten alles maar 
moeten overwegend (75%)groen voer krijgen. In het wild schrapen ze de algen van de 
rotsen die liggen in snelstromende beekjes.
Geslachtsonderscheiding: Vrouwen zijn slanker maar vooral hebben de mannen een 
dikkere kop als de vrouwen, ze hebben ook merkbaar groter borstvinnen dan de 
vrouwtjes.
Broed gedrag: Eierleggend.
Aquarium eisen: Vanaf 100 liter.
Temperatuur: 20-28 graden.
 
Scientific name: Chaetostoma CF. thomsoni.
Alternate Names: Rubber Lip Plecostomus, Bulldog Plecostomus, Rubber nose
Plecostomus.
Family: Catfish.
Origin: South America.
Care: Easy.
Lifespan: 5-10 years.
Behavior: Peaceful.
Length man: 10-12 inches.
Length female: 10-12 inches.
L Number: L187b.
Food aquarium: All eater who really need algae. They like everything but
have predominantly (75%) get green feed. In the wild they scrape the algae of the
rocks that lie in fast flowing streams.
Gender Award: Women are slimmer but especially the men a
thicker head as women, they also have noticeably larger than the pectoral fins
females.
Breeding behavior: Oviparous.
Aquarium requirements: From 100 liters.
Temperature: 20-28 degrees.

Maak een Gratis Website met JouwWeb