Hobbykweker-van-der-linden.jouwweb.nl
Home » discusvoeding

discusvoeding

Stendker  Discus diepvriesvoer

Opdat uw Stendker-discus er ook eentje blijft!

Ik voer mijn discussen uitsluitend met  discusvoer  van  Stendker 

De jongen worden 6 tot 8  keer per dag gevoerd

a) Het eiwitrijke voer is goed voor de groei.

b) Aandelen aan groente, zoals paprikapoeder, zijn verantwoordelijk voor de goede vertering en het versterken van de rode kleur.

c) Vitaminen en mineralen zorgen voor een compleet volwaardig voer.

Op discussies over de basis runderhart zal ik niet ingaan, Mijn ervaring is een garantie voor het succes en spreekt voor zich zelf. Het percentage vet wordt zo sterk gereduceerd, dat er noch een belasting van de spijsverteringsorganen, noch een overmatige verontreiniging van het aquariumwater ontstaan. Overtuig u zelf

Stendker Discus frozen food
That your Stendker discus-also remains one!

I feed my discus discus feed exclusively Stendker

The young are fed 6 to 8 times a day

a) The protein-rich feed is good for the growth.

b) Shares of vegetables, such as paprika, are responsible for the proper digestion and strengthen the red color.

c) Vitamins and minerals provide a complete full feed.

In discussions on the basic beef heart I will not go, my experience is a guarantee for success and speaks for itself. The percentage of fat is so reduced that there is an excessive pollution of the aquarium water created or a taxation of the digestive organs, either. Convince yourself

 

 

Zelf vissenvoer maken

Benodigdheden: 1,5-2 kilo runderhart (of kalkoenhart) 1 ons garnalen 1-2 ons mosselen 2 ons spirulina of spinazie 2-3 ons kabeljauwfilet 1 rode of groene paprika 1 ei 1 bosje bospeen Vitamines via de LFS verkrijgbaar Runderhart/Kalkoenhart vers kopen. Dit vlees moet ontdaan worden van vet. Dit moet nauwkeurig gebeuren, omdat vetresten die eventueel achterblijven in ons voer niet door de vissen wordt verteerd. Het vlees wordt vervolgens in stukken gesneden van ca.3 cm. Daarna perst u het vlees door een vleesmolentje. Vervolgens maalt en snijdt u het nog na in de keukenmachine. Het verkregen vlees deponeer je in een pan, en spoel deze substantie uit onder de kraan. De reden hiervoor is dat het achtergebleven bloed van het runderhart/kalkoenhart verwijderd moet worden.

De garnalen moeten zo fijn mogelijk gestamp worden. Dit geldt ook voor de mosselen, alleen moet hierbij opgemerkt worden dat de harde kern en de baard van de mossel verwijderd dient te worden, want deze is te hard en wordt ook niet door de vissen verteerd. De spinazie of spirulina goed wassen. De steeltjes verwijderen en het overgebleven blad vervolgens zo fijn mogelijk malen/ snijden. Het is de bedoeling dat dit een fijne brei wordt. Voor de kabeljauwfilet geldt hetzelfde als voor het hart. Van de paprika verwijderen we het middelste gedeelte (zaden) en gebruiken dus alleen de schil. Ook deze moet zeer fijn gemaakt worden, wat wel een aardige klus is doordat de schil zo hard is. Het rauwe ei voegt u toe op het moment dat we de gehele substantie gaan mengen. De bospeen worden in de keukenmachine vermaalt tot pulp, dat vervolgens in een onder de kraan uitgespoelde theedoek en knijp vervolgens het sap (caroteen) uit de theedoek en vang dit op boven een bord.

Voeg ca. 10cc aan vitamines toe aan het geheel.

Als alles bereid is wordt de hele substantie door elkaar gemengd. Voor het verpakken en invriezen gebruiken je een goede kwaliteit diepvrieszak. Deze moet wel stevig van kwaliteit zijn. Te dunne diepvrieszakjes vriezen aan het hart vast, wat later problemen geeft bij het afbreken/ snijden. Van voer doe je net zoveel in de diepvrieszak dat je daar plakjes van ca.1,5 cm van maken en leggen deze voorzichtig vlak weg in de diepvries. Na zo'n 24 uur kun je er dan gemakkelijk stukjes vanaf breken of snijden.

Make your own fish feed

Requirements: 1.5-2 pounds beef heart ( heart or turkey ) 1 ounce 1-2 prawns mussels us 2 us spirulina or spinach 2-3 us cod fillet 1 red or green bell pepper 1 egg 1 bunch carrots Vitamins available from the LFS Bovine Heart / Heart fresh turkey buy . This meat must be fat . Stripped This must be done accurately , because grease residue that may remain in our food is not digested by the fish. The meat is then cut into pieces of about 3 cm. Then pushes the meat through a meat mill . Then grinds and you cut it even after the food . The meat obtained dispose of you in a pan , and rinse it under the tap substance . The reason for this is that it must be . The remaining blood from the bovine heart / heart turkey removed

The shrimp should tramping as finely as possible . This also applies to the mussels should be noted here that should be the hard core and the beard of the mussel removed because it is too hard and is not consumed by the fish . Wash well the spinach or spirulina . Remove the stalks and leaves left then grinding / cutting as fine as possible . It is envisaged that this will be a fine knitting . For the cod fillet same applies as for the heart . Of the paprika we remove the middle part ( seeds) , and thus use only the shell . This also needs to be made very fine, what does a nice job is because the skin is so hard . The raw egg add you when we mix . The whole substance The carrots in the food processor grinds to a pulp , which is then rinsed under the tap a towel and then squeeze the juice ( carotene ) from the tea towel and catch it on top of a plate.

Add about 10cc of vitamins to the whole.

When everything is ready , the whole substance mixed together . For packing and freezing you use a good quality freezer bag . This should be of sturdy quality. Too small freezer bags to freeze the breath , which later causes problems when breaking / cutting . Feed do as much in the freezer that you do slices ca.1, 5 cm of it and put it carefully in the freezer right away . After about 24 hours , you can then easily pieces from breaking or cutting .

 

Voedingswaardes vissenvoer (diepvries)

Nutrition Values ​​fish food (frozen)

Artemia Proteinen : 63 % Vet : 7 % Vitaminen : A-C

Vlokkreeftjes Proteinen : 7 % Vet : 1 % Vitaminen : A

Bosmiden Proteinen : 2,5 % Vet :

Cyclops Proteinen : 9 % Vet : 3 % Vitaminen : A-B2

Daphnia Proteinen : 2,5 % Vet :

Krill Proteinen : 16 % Vet : 2,2 % Vitaminen : A-C

Mosselen Proteinen : 14,5 % Vet : 2,2 % Vitaminen : B12

Rode Muggelarven Proteinen : 6,7 % Vet : 1,5 % Vitaminen : A

Zwarte Muggelarven Proteinen : 10 % Vet : 4 % Vitaminen : A-D

Witte Muggelarven Proteinen : 4 % Vet :

Mysis Proteinen : 13 % Vet : 1 % Vitaminen : B1

Runderhart/kalkoenhart Proteinen : 70 % Vet : ca. 20 % Vitaminen : B-P

Spirulina Proteinen : 60 % Vet : 11 % Vitaminen : C-B3-H

Watervlo Proteinen : 2,5 % Vet :