Hobbykweker-van-der-linden.jouwweb.nl
Home » L 199 Hypancistrus furunculus

L 199 Hypancistrus furunculus

L199 Hypancistrus furunculus


De L199 behoort tot de Hypancistrus-familie en is een wat minder bekende soort. De L199 is een mooie meerval en heeft een donkere basiskleur met brede gele strepen, die soms tot rood kunnen kleuren.

Herkomst

Komt voor in Venezuela in de Amazone en in de Rio Orinoco.

Grootte

Wordt maximaal 12 cm  groot.

Voedsel
De L199 zijn omnivoren. 

The L199 belongs to the Hypancistrus family and is a less known species. The L199 is a nice catfish and has a dark base color with wide yellow stripes, which can sometimes colors. To red

origin

Occurs in Venezuela in the Amazon and the Rio Orinoco.

size

Is up to 12 cm.

food
The L199 are omnivores.

Ze eten plantaardig voedsel zoals algen en komkommer , maar voornamelijk dierlijk voedsel zoals krill, mysis, muggenlarven en artemia. Tevens eten zij in mijn aquarium mee met het voer voor de discusvissen en corrydora's

They eat plant foods such as algae and cucumber, but mainly animal food such as krill, mysis, bloodworms and brine shrimp. They also eat in my tank along with food for discus fish and corry Dora's

 Verschil man/vrouw
De mannen ontwikkelen meer stekels op de zijvinnen, deze zijn soms beter zichtbaar tijdens de paartijd. Ook hebben de mannen langere odontodes (stekels op de kieuwen).
Het vrouwtje is over het algemeen wat forser dan het mannetje

Difference male / female
The men develop more spines on the side fins, they are sometimes more visible during the mating season. Also, the longer men odontodes (spines on the gills).
The female is generally more robust than the male

Temperatuur
van  25 – 30 °C


Kweek:

Om de L199 te stimuleren om af te zetten, wordt het water zacht gemaakt door gebruik te maken van osmosewater. Regelmatig wordt een grotere hoeveelheid kouder zachter water toegevoegd. Het water wordt  aangezuurd tot een pH 6,5 met behulp van Eikenbladextract en turf.
Tijdens het paringsritueel zoekt het vrouwtje herhaaldelijk het mannetje op in zijn hol. Hierbij wrijven ze hun lichamen tegen elkaar en trillen ze met hun lichamen en vinnen. Vervolgens blijven ze enige uren samen in het hol, waarbij ze de eitjes afzetten. Gemiddeld worden er 10 tot 20 eitjes afgezet. De eitjes liggen als een klomp aan elkaar in het hol. Na het afzetten verlaat het vrouwtje het hol en blijft het mannetje de eieren en de larven bewaken tot deze vrij rond gaan zwemmen in het aquarium.
Na ongeveer 7 dagen komen de eitjes uit. De larven zijn dan nog zeer klein en hebben een grote dooierzak. Een week later is de dooierzak verteerd en zal de jonge L199 voedsel gaan zoeken. Op deze leeftijd verlaten zij dan ook het hol op zoek naar voedsel.
De ouders krijgen gevarieerd eten, diverse soorten voertabletten met onder andere spirulina en knoflook, maar ook diepvriesvoer zoals rode en zwarte muggenlarven, artemia, mysis, cyclops.
De jongen eten in het begin van het tabletvoer mee, ook krijgen ze af en toe kreefteneitjes gevoerd. Als ze groter zijn, eten ze ook met het diepvriesvoer mee.
De kweekbak wordt 2x per week ververst, 25% per keer.

Temperature of 25 - 30 ° C

breeding :

To encourage people to turn off the L199 is the water softened by using osmosis water . Use Regularly, a larger amount of colder softer water added. The water is acidified to a pH of 6.5 by means of Oak Extract and peat .
During the mating ritual , the female repeatedly looking male in his den . Here they rub their bodies against each other and vibrate them with their bodies and fins . Then they stay together for several hours in the cave , where they deposit their eggs . Average of 10 compared to 20 eggs . The eggs are like a lump together in the cave . After spawning , the female leaves the cave and remains the male eggs and larvae to monitor this go around freely swimming in the aquarium .
After about 7 days , the eggs hatch . The larvae are still very small and have a large yolk sac . A week later, the yolk sac and the digested food to look young L199 . At this age they consequently leave the cave in search of food .
The parents get varied food , various types of food including spirulina tablets and garlic , as well as frozen food such as red and black mosquito larvae , brine shrimp , mysis , cyclops .
The boy eating at the beginning of the tablet fodder , also get them occasionally fed lobster eggs . If they are larger , they also eat the frozen fodder .
The propagator is changed 2x per week , 25 % at a time .