Hobbykweker-van-der-linden.jouwweb.nl
Home » L 333

Yellow L333 king tiger catfish

Code: L333 Latijnse naam: Hypancistrus sp.
Engelse naam: Yellow kingtigerpleco
Duitse naam: Gelbliche köningstigerharnischwels
Nederlandse naam: Gele koningstijgermeerval
Herkomst: Brazilie, Rio Xingu, bij Porto do Moz
Volwassen lengte: 14 tot 15 cm
Benodigde aquariumgrootte: 100-120 cm
Optimale temperatuur: 26 tot 30 graden Celcius
pH: 5,5 tot 7,5
gH: 0 tot 15
Gemiddeld aantal eieren per legsel: 20 tot 30
Grootte eieren:4,5 mm (groot voor een Hypancistrus)

Code: L333 Latin name: Hypancistrus sp.
English name: Yellow kingtigerpleco
German name: Gelbliche köningstigerharnischwels
Dutch name: Yellow king tiger catfish
Origin: Brazil, Rio Xingu, at Porto do Moz
Adult height: 14 to 15 cm
Required aquarium size: 100-120 cm
Optimum temperature: from 26 to 30 degrees Celcius
pH: 5.5 to 7.5
gH: 0 to 15
Average number of eggs per clutch: 20 to 30
Eggs size: 4.5 mm (large for a Hypancist

De L333 komt regelmatig voor in de handel. Het is een gemakkelijke vis om te verzorgen en na te kweken. De L333 kan vanaf 9 cm al geslachtsrijp worden

The L333 is common in the trade. It is an easy fish to care for and to breed. The L333 can be from 9 cm are mature.

Deze Hypancistrus is zeer variabel in zijn aftekening. Dit maakt de L333 een populair soort. Verschillende aftekeningen hebben een eigen naam gekregen, die is afgeleid van de vindplaats. Zo komen er L333 uit Porto do Moz, Rio Xingu, Alenquer en Boda Seda. Deze 4 soorten hebben allemaal hun eigen karakteristieke aftekening.

. Hypancistrus This is highly variable in its markings. This makes the L333 a popular kind. Different markings have been given a proper name, which is derived from the site. Thus there L333 from Porto do Moz, Rio Xingu, Alenquer and Boda Seda. These four species all have their own characteristic markings.
 

Porto do Moz: brede lijnen en een felle kleur geel
Xingu: meest voorkomende aftekening
Alenquer: dunnere, vale lijnen
Boda Seda: dunnere, gele lijnen

Porto do Moz: broad lines and a bright yellow color
Xingu: most common markings
Alenquer: thinner, pale lines
Boda Seda: thinner, yellow line

Niet alleen de aftekening is bij de L333 verschillend, maar ook de kleur. Zo zijn er vissen die een hoog geelaandeel hebben, of matig tot niets. Dan is de vis wit, heeft een hoog witaandeel. Door al deze variatie wordt deze vis vaak verward met de L66. De L66 heeft alleen niet zo’n hoog lichaam als de L333 en de L333 blijkt geliger te zijn dan de L66. Toch blijft het onderscheiden vaak nog moeilijk. Mocht je L333 willen kopen, vraag dan naar de vangplaats.

 

 

Not only the markings are in the L333 different, but also the color. So there are fish that have a high proportion of yellow, or moderate to none. Then the fish is white, has a high witaandeel. Through all this variation, these fish often confused with the L66. The L66 has not only such a high body as the L333 and L333 appears to be higher than the L66. More yellow Yet it remains distinct often difficult. If you want to buy L333 ask for the capture site.