Hobbykweker-van-der-linden.jouwweb.nl
Home » van Stendker , ervaringen, aanbevelingen , antwoorden

 

 Grootte en leeftijden van onze  Stendker discusvissen:

 Size and age of our Stendker discus fish:

                                  5 cm–   2 maanden

                                  6 cm–   3 maanden

                                  8 cm–   4 maanden

                                  10 cm– 6 maanden

                                  12 cm– 9 maanden

                                  14 cm– 12 maanden

                                  15 cm– 18 maanden

                                  17 cm– 24 maanden   

 

Discusvissen kunnen bij goede verzorging tot 15 jaar oud worden en een diameter van 21 centimeter bereiken!

Met ongeveer 2-2 1/2 jaar worden discusvissen beschouwd als volgroeid!

Om een gelijkmatige groei van onze discusvissen te bereiken, raden wij aan om 3 x per dag  te voederen.

Discus Fish can with proper care to 15 years old and reach a diameter of 21 inches!

With about 2-2 1/2 years discus fish considered mature!

To achieve a steady growth of our discus fish we recommend to feed. 3 times a day

 


 

 .

 

Nuttige tips over de discusvis

Aanbevolen voedering Over het voederen van discusvissen wordt veel gesproken en worden uiteenlopende meningen gegeven. Wij voederen ons STENDKER-discusvoeder, dat wij speciaal op de behoeften van discusvissen aangepast hebben, uitsluitend op onze eigen dieren in ons kweekbedrijf. Het is een goede en evenwichtige voedermix, die aanzienlijk bijdraagt tot het gezond blijven, de kleurenpracht, de voortplanting en de groei van discusvissen. Wij raden aan om ons STENDKER-discusvoeder 3 x per dag aan uw discusvissen te geven.

Ons bevroren STENDKER-discusvoeder is verkrijgbaar via de zoovakhandel als worstjes van30 gram, blisters van100 gram en vlakke reepjes van500 gram.

Met een tuinschaar kan de benodigde voederhoeveelheid zeer eenvoudig van de bevroren reep van500 gafgesneden worden, voor een stukje met de juiste portie. Ons ontdooid voeder kan twee dagen in de koelkast gehouden worden

Groepsgrootte van discusvissen De discusvis is een schoolvis en moet daarom in een groep van minstens 10-12 dieren gehouden worden. Wij raden aan dit aantal strikt na te leven, omdat anders een dier van de groep wordt afgezonderd en niet voldoende voeder krijgt.

Keuze van discusvissen U moet al op voorhand beslissen voor welk soort discusvissen u gaat, omdat dieren uit verschillende kweken uiteenlopende bacteriënstammen hebben en daarom niet gemengd mogen worden! Discusvissen worden in de zoovakhandel als wildvang, Aziatische kweek of als onze STENDKER-discusvissen (made in Germany) aangeboden. Optimaal voor uw discusvissen is het wanneer elke dag op hetzelfde uur de verlichting in- en uitgeschakeld wordt (sturing door een timer). Het is ook belangrijk dat indien mogelijk op hetzelfde ogenblik gevoederd wordt. Optimaal is het voederen 's morgens een uur na de inschakeling van het licht. Rond de middag de tweede voerderbeurt en twee uur voordat het licht uitgaat de derde maaltijd. De dieren worden aan de voedertijden gewoon en wachten al vol passie op het normale uur aan de ruit op u. Zo kunt u binnen enkele dagen uit een op voorhand met water gereinigde hand (altijd crème- en zeepresten met een borstel onder stromend water verwijderen) voederen.

Nachtlicht Vissen oriënteren zich in de vrije natuur aan het maandlicht of aan de zon. Met een nachtlicht dat u via een timer kunt s turen en dat zich met het daglicht moet overlappen, helpt u de dieren hun oriëntatie te behouden en de schuwheid tot een minimum te beperken.

Bij plotselinge inschakeling van het licht in een donkere ruimte is het mogelijk dat de discusvissen zich zodanig verschrikken dat ze angstig door het bekken „schieten“, uit de aquarium springen of zelfs tegen de ruit van de aquarium botsen. Door deze botsing tegen de ruit van de aquarium kunnen discusvissen zelfs (bijvoorbeeld door een schedelbreuk) sterven. Met een nachtlicht beperkt u dit risico tot een minimum (ook een babylamp „maan“ in de contactdoos zou mogelijk zijn). Opstelplaats van de discusaquarium „Stel uw discusaquarium bij voorkeur op een levendige plaats in uw salon op, omdat onze discusvissen gewoon zijn aan mensen en van gezelschap houden. Uw aquarium nooit aan directe zonnestralen blootstellen omdat dit de algengroei bevordert. Uw aquarium ook nooit achter een deur opstellen omdat deze opstelplaats de schuwheid van de discusvissen verhoogt.

Inzetten van de vissen na het transport

Het is zeer belangrijk dat de vissen na het transport vakkundig ingezet worden (uitvoerig door ons beschreven bij „Inzetten van de vissen na het transport”. Daarbij moet u

De temperatuuraanpassing langzaam uitvoeren wanneer de dieren met reine zuurstof verpakt werden. (Bij gesloten viszak, zodat geen zuurstof ontsnapt)Water aanpassen (De viszak openen en de viszak met aquariumwater vullen)De vissen in een transportbox of in een emmer doen en voorzichtig met het vangnet inzetten.

Het oude transportwater moet weggegooid worden en mag niet in de aquarium komen omdat het door het transport al genoeg verontreinigd is en uw waterkwaliteit zou verslechteren. Verschil tussen temperatuur- en wateraanpassing Temperatuuraanpassing wordt bij gesloten viszak uitgevoerd, doordat men de viszakken bijvoorbeeld in een transportbox plaats en aquariumwater van buiten uit ingiet. Zo past de temperatuur van het water zich langzaam aan. Is het temperatuurverschil kleiner dan 4°C, kan de wateraanpassing plaatsvinden. Wateraanpassing wordt met geopende viszakken gedaan. Let op, de vissen moeten na het openen van de zakken na maximum 15 minuten gedaan zijn, omdat de discusvissen anders een gebrek aan zuurstof zouden hebben! Bij de watercompensatie schudt men ongeveer zo veel aquariumwater in de viszak als er al in zit. Daarna kan men de discusvissen in een bak, een emmer of een transportbox doen en voorzichtig met een vangnet in de aquarium plaatsen.

Water verversen Laat het koude leidingwater ongeveer 5 minuten lopen zodat u geen water voor uw aquarium gebruikt dat in de leiding achtergebleven is. Warm water wordt in de regel in de boiler opgewarmd, die dikwijls koperen leidingen bevat die tot vergiftigingen van het aquariumwater kunnen leiden. Vul het zuivere leidingwater bij voorkeur met een douchekop (op een afstand van 10-20 cm) in uw emmer (zo worden chloorresten verwijderd). Het zuivere leidingwater vult u dan voorzichtig uit uw emmer (de alleen voor het water verversen gebruikt worden) in uw aquarium. Herhaal deze stap tot het oude waterpeil weer bereikt is. Reinig uw handen grondig en verwijderd zeepresten en eventuele chemische resten met een borstel onder stromend water, vooraleer in de aquarium te grijpen!

Tips voor uw vakantie De meeste vissen sterven tijdens de vakantie omdat de buurt het te goed voorheeft en te veel voedert. Daarom is het nuttiger gewoon in uw vakantie een voederpauze voor uw vissen in te lassen. Want discusvissen vanaf een grootte van10 cm en andere halfvolgroeide vissen kunnen zeer goed eens 2-3 weken lang zonder voeder uitkomen. Oudere en grotere dieren overleven zelfs langere tijden zonder voedsel, van 1 tot 2 maanden.

Dergelijke vastentijden komen ook elk jaar in de natuur voor en kunnen zelfs zeer voordelig voor de gezondheid zijn. In deze periode kan verzaakt worden aan een waterverversing, omdat er nauwelijks verontreinigingen door de ontbrekende voedering zullen zijn. Belangrijk: - Het licht in uw aquarium via een timer schakelen - Een bijkomende (tweede) pomp/filter als uitvalbeveiliging permanent laten lopen (niet per vergissing mee op de timer voor het licht aansluiten!) - De watertemperatuur tot27°Claten dalen (dempt de honger van de vissen, maakt ze rustiger en vermindert de stofwisseling) Na de vakantie moet u uw vissen in het begin weinig voederen en de maaltijden voorzichtig verhogen. De dieren en ook de filters moeten eerst weer langzaam aan de normale voederhoeveelheid gewoon worden

.

Verzekering voor de aquarium Voor het onwaarschijnlijke geval dat uw aquarium uitloopt, bijvoorbeeld bij het verversen van het water of door lekkende kleefnaden, raden wij een verzekering voor uw aquarium aan.

In de regel kunt u een bijkomende aquariumverzekering via uw familiale verzekering afsluiten. Deze bijkomende verzekering is relatief goedkoop en zeer aan te bevelen, omdat waterschade dikwijls aanzienlijke kosten kan veroorzaken (eventueel water door verschillende verdiepingen lopend). Dit risico kunt u met minimale kosten uitsluiten. Vraag informatie aan uw verzekering en sluit een bijkomende aquariumverzekering via uw familiale verzekering af.

Watertemperaturen en invloed op het gedrag van de discusvissen De normale temperatuur voor het houden van discusvissen ligt bij 29-30°C. Zijn uw vissen te rustig en traag, en vreten ze niet eerder aarzelend, moet u de watertemperatuur gedurende ongeveer twee weken verhogen tot33 °C. Daardoor verhoogt de stofwisseling van de discusvissen en wordt hun activiteit en hongergevoel gestimuleerd.

Zijn uw dieren zeer beweeglijk, agressief en vechten ze onder elkaar, kunt u het temperament en de agressies van uw discusvissen door een temperatuurvermindering tot27°C duidelijk „afkoelen“.

 

Voederdosering  

Ons voeder is uitstekend geschikt als volledige maaltijd, niet te veel voederen en altijd op voorhand laten ontdooien. Voor 10 discusvissen met een grootte van :  

6,5 tot12 cm, per maaltijd ca. ½-1 blister (2,5-5 gram), dus 7,5-15 gramper dag.

12 tot18 cm, per maaltijd ca. 1-1 ½ blister (5-7,5 gram), dus 15-22,5 gramper dag

 

Ontdooiaanwijzingen voor het voeder:

 

Neem ongeveer zoveel bevroren voeder uit het ijsvak als u voor 1-2 dagen voor 3x voedering per dag voor uw discusvissen nodig hebt. 

Tip: met een snoeischaar kunnen de500 g tabletten goed verdeeld worden. Neem een vriesbox met deksel en plaats het nog ingevroren discusvoeder een avond op voorhand, voor een voorzichtige ontdooiing, in uw koelkast. Zo blijft de vaste consistentie behouden. 

 

Belangrijke aanwijzingen:

Alle voer altijd voor het voederen laten ontdooien! Ingevroren voeder kan tot darmafsluiting van de discusvissen leiden!

 

 

- Niet in de zeef onder stromend water ontdooien, omdat belangrijke voedingsstoffen uitgespoeld worden!

- Voederresten moeten ten laatste na 10 minuten uit de aquarium gezogen worden, omdat anders de waterkwaliteit belast wordt.

 

 Voedering en voeder voor onze STENDKER-discusvissen

 

Onze tip om discusvissen eenvoudig en omvangrijk te voederen:

 Blijf onze discusvissen 3 x per dag  voederen. Het voeder heeft al meer dan 47 jaar als volwaardige maaltijd zijn waarde bewezen in ons discuskweekbedrijf. Ons voeder valt ook bij andere vissen in de smaak. (Verkrijgbaar als ingevroren voeder bij de zoovakhandel)

Dosering en voedering Voeder uw vissen 3 x per dag  1 x 's morgens (1 uur nadat het licht werd ingeschakeld) 1 x 's middags (bij voorkeur altijd op hetzelfde ogenblik) 1 x 's avonds (2 uur voordat het licht wordt uitgeschakeld). De discusvissen worden aan deze regelmatige voederuren gewoon en zullen u al opwachten. Zo kan al zeer snel uit de hand gevoederd worden (natuurlijk met crème- en zeepvrije handen, goed onder stromend water afborstelen).

Voederdosering

 

Ons voeder is zeer goed geschikt als volwaardige maaltijd, niet te veel voederen en steeds op voorhand ontdooien. (Tip: een avond op voorhand in de koelkast in een vers houdschaal met deksel ontdooien)

Voor 10 discusvissen met een grootte van :

- 6,5 tot 12 cm, per maaltijd ongeveer ½-1 blister (2,5-5 gram), dus 7,5-15 gramper dag.

- 12 tot 18 cm, per maaltijd ongeveer 1-1 1/2 blister (5-7,5 gram), dus 15-22,5 gramper dag.

Geef de dieren de hoeveelheid voeder die ze in vijf minuten gegeten hebben. Niet meer voederen, omdat niet gegeten voederresten de waterkwaliteit en -waarden aanzienlijk verslechteren. Discusvissen hebben geen sterk verzadigingsgevoel en teveel aan voeder kan tot overmatige voedering van de dieren leiden.

Ons ingevroren voeder moet altijd voor het voederen ontdooit worden, niet vergeten! De discusvissen houden niet van hard voeder en verliezen de eetlust wanneer ze in bijten in iets wat ingevroren is. Verder kan het ingevroren voeder (in sommige gevallen) ook ertoe leiden dat de discusvissen een zwemblaasontsteking of darmontstekingen krijgen. Afhankelijk van de grootte van de aquarium en het aantal vissen hebben 2-3 voederplaatsen hun waarde bewezen, zodat ook de in de groep zwakkere dieren goede kansen hebben om aan voeder te komen. Het ontdooide voeder kan goed met een mes of een lepel verdeeld en gevoederd worden. Onze discusvissen en ook andere vissen vreten ons voeder zeer snel en met veel smaak. Indien u wegens tijdgebrek niet in staat bent uw vissen 3 keer per dag te voederen volstaat het in de regel ook alleen 's morgens en 's avonds te voederen. De dagelijkse voederhoeveelheid moet echter gelijk blijven. Bij kleinere discusvissen (kleiner dan8 centimeter) is het echter raadzaam bij drie maaltijden per dag te blijven om een gelijkmatige groei te garanderen. U kunt ook altijd bijkomende lichte snacks toedienen, zoals muggenlarven (maar niet de rode muggenlarven, omdat deze dikwijls in verontreinigd water leven en daardoor ziekten in uw „Voedering en voeder voor onze STENDKER-discusvissen“aquarium zouden kunnen brengen).

 

Aanwijzingen om ingevroren discusvoeder te ontdooien: Neem ongeveer zoveel ingevroren voeder uit uw diepvriesvak als u voor 2 dagen (á 3 maaltijden per dag) nodig heeft.

Ingevroren 500 g voederreep gesneden worden, om zo de juiste porties te krijgen. daarom hoeft u niet elke dag voeder te ontdooien. Vul het ingevroren voeder in een v.d. sluit deze met het bijhorende deksel af. Deze voederdoos plaatst u daarna in de koelkast om voorzichtig te ontdooien. Na ongeveer 6 uur kunt u het ontdooide voeder al gebruiken. Indien het voeder na enkele dagen begint te gisten of onaangenaam te ruiken moet u het voederreservoir grondig met heet water uitwassen en een nieuwe hoeveelheid ingevroren voeder voor de komende twee dagen nemen. Ontdooi het voeder niet met een zeef onder stromend water omdat u anders de belangrijke vitamines zou wegspoelen.

 

Wij kweken als meer dan 45 jaar discusvissen (in Duitsland) speciaal op de behoeften van discusvissen afgestemde voedermix ontwikkeld. Wij voederen discusvoeder uitsluitend aan onze eigen discusvissen in ons kweekbedrijf. Het voeder bevat alles wat discusvissen voor een gezonde voeding nodig hebben, en is uitstekend geschikt als volwaardige voeding. Ons discusvoeder bevat een mix uit runderhart, groenten en nog veel meer, wat aanzienlijk bijdraagt tot het gezond houden van onze dieren . Vorm uw eigen mening en neem de proef op de som. Vanzelfsprekend is de kwaliteit van het voeder afhankelijk van de zorgvuldige productiemengverhouding, de hoge kwaliteit van de ingrediënten, de samenstelling en de voorzichtige bereiding. Bij ons voeder kunt u zeker zijn dat wij met al deze factoren rekening gehouden hebben, opdat de discusvissen zich goed en gezond voelen. Runderhart werd als voedermiddel voor discusvissen als „in ruhormonen behandeld, wat regelmatig door dierenartsen onderzocht wordt. Bij runderhart gaat het om een dierlijk eiwit, dat de discusvis in de vrije natuur door kleine krabben, wormen en insectenlarven opneemt. Omdat in onze breedtegraden enkele van deze dierensoorten nauwelijks te vinden zijn, duur zijn en deels aanzienlijk belast voorkomen, wordt in onze voorkeur runderhart als eiwitleverancier voor voeder voor discusvissen gebruikt. Van zelf volstaat runderhart volgens ons niet als enig voeder voor discusvissen.

Kalkoenhart moet volgens ons afgewezen worden omdat kalkoenentelers  in …de kalkoen verrijken. Omdat deze hormonenresten in de kalkoenharten als voedermiddel voor discusvissen ertoe kunnen leiden dat de vissen vroeger kunstmatig geslachtsrijp worden (in 6 maanden, in plaats van 1 1/2 jaar), zullen we geen kalkoenharten aan onze discusvissen geven  Rode muggenlarven en tubifex raden we eveneens als voedermiddel af

 discusvissen (tot14 cm) zijn op dit gebied minder gevoelig, voelen zich sneller op hun gemak in hun nieuwe omgeving en vreten in de regel al de volgende dag tamelijk goed. Omdat onze discusvissen echter in het algemeen goed gevoed zijn, vormt deze weigering van voeder bij praktisch volgroeide discusvissen op dat ogenblik geen ernstig probleem. We raden in zo’n geval aan om de watertemperatuur van uw aquarium langzaam te verhogen tot33°C, en dit gedurende ongeveer twee weken (denk aan de planten, op voorhand omzetten!).bevordert de stofwisseling en daarmee ook de eetlust van de discusvissen. Wanneer onze discusvissen het voeder dat ze gewoon zijn  blijven krijgen, is de instap gemakkelijker.

 Opstelplaats, voorbereiding van de aquarium, filter indraaien

 

De ideale opstelplaats De ideale opstelplaats voor uw discusaquarium is een levendige plaats (woonkamer of woonkeuken), zodat de discusvissen in aanwezigheid van mensen een natuurlijk gedrag tonen. Onze dieren zijn aan mensen gewoon die constant aan het bekken voorbijlopen en die voor hen zorgen. Ze houden van de aanwezigheid van mensen. Direct achter een deur zou een ongunstige opstelplaats zijn omdat de vissen dan zeer schuw worden. Ook in een garage of in de kelder, waar zelden mensen komen, neemt de schuwheid toe. Om een verhoogde algenvorming te vermijden mag u de aquarium ook niet direct voor een venster of in directe zonnestralen plaatsen. De ondergrond van de aquarium moet zuiver en effen zijn. Een zandkorrel kan al volstaan om een ruit van een gevuld bekken te laten barsten. Ook moet de ondergrond voor de aquarium zeer stabiel zijn omdat een vol bekken van180 liter, een gewicht van meer dan250 kilogram kan bereiken. Onderkasten voor aquariums zijn op deze behoeften afgestemd en bieden bovendien voldoende opbergruimte voor voeder en accessoires.

 

Let op: Vooraleer grotere bekkens op te stellen, eerst de statica van de kamer controleren!

Hebt u de passende opstelplaats gevonden, stel uw bekken dan op en reinig het op voorhand op de volgende wijze (zonder visbezetting en zonder planten):

  1. Reiniging

 

1.1 van een nieuwe aquarium Reinig uw nieuw bekken voor de eerste keer met een met water verdunden azijnoplossing. De binnenruimten en de silicone kleefnaden moeten grondig met de azijnoplossing afgewassen en daarna gedroogd worden zodat er geen chemische resten zijn die de kwaliteit van uw water kunnen beïnvloeden.

1.2 van een reeds gebruikt aquarium Desinfecteer uw reeds gebruikte aquarium met waterstofperoxide (verkrijgbaar in apotheken of drogerijen).Dosering van de waterstofperoxideoplossing: 0,5 Liter van de 30 % waterstofperoxideoplossing op 180 liter water. Vermijd het directe contact met de waterstofperoxide! Verbrandingsgevaar! Beschermingsbril en –handschoenen dragen! Aquarium met water vullen en de hier boven vermelde dosering van de waterstofperoxideoplossing met de inhoud van het water mengen. Zo desinfecteert u de inrichting van het bekken, de filters, de accessoires (net) en ook het water. De oplossing 24 uur laten inwerken. Daarna een waterverversing van 99 procent uitvoeren en de aquarium weer met het nieuwe leidingwater vullen. Met deze methode verwijdert u bacteriën en oude ziekten.

 

  1. Bodemgrond aanbrengen Een ideale bodemgrond bestaat uit zand (kwartszand) of fijne kiezel (beide verkrijgbaar in de zoovakhandel). Reinig de kiezel onder stromend water, omdat men alleen zo het fijne steenstof kan verwijderen dat het water vertroebelt. Een “pastazeef” is zeer goed geschikt om de kiezel onder stromend water uit te wassen. Na de reiniging van de kiezel deze gelijkmatig als bodemgrond in uw aquarium verdelen. Heeft u voor fijn kwartszand gekozen, dan moet u dit niet op voorhand reinigen, u kunt het zand direct in uw aquarium aanbrengen.
  2. De aquarium met leidingwater vullen Voor het vullen raden wij een emmer of een slang aan. Gebruik een speciaal voor de waterverversing voorbereide en alleen daarvoor te gebruiken emmer gebruikt, omdat in geen geval resten van reinigingsproducten in uw aquarium mogen komen. Gebruik koud water om uw aquarium te vullen (uitzondering bij waterwisseling van 90 procent), omdat veel boilers en waterleidingen koper bevatten en dit tot een vergiftiging van zwaar metaal in uw aquariumwater zou kunnen leiden.
  3.  Laat het aquariumwater een tijdje lopen zodat u geen water gebruikt dat zich al in uw leidingen bevond (kan schadelijke stoffen bevatten). In de regel volstaat het het koude leidingwater vijf minuten te laten lopen. Bij een waterverversing met een slang moet u het water dat zich in de waterslang bevindt eerst laten weglopen omdat het verzachters zou kunnen bevatten en deze niet in het aquariumwater mogen komen.
  4. Verwarmingstaaf, thermometer en ideale verwarmingstemperatuur Om het aquariumwater op te warmen bevestigt u de verwarmingsstaaf aan een zij- of achterruit en stelt u de deze op °C in. Voorzichtig, de verwarmingsstaaf pas in- resp. uitschakelen wanneer hij onder water staat, omdat hij anders doorbrandt! De verwarmingsstaaf moet zonder onderbreking op het stroomnet aangesloten zijn en lopen. Na ongeveer 24 uur heeft u dan bij een bekken van 180 liter de vereiste temperatuur van 29°C bereikt. Nu kunt u beginnen de filter in te rijden  Bevestig de binnenthermometer aan de voorruit van uw aquarium zodat u de actuele watertemperatuur steeds kunt aflezen en controleren. Een goede watertemperatuur ligt bij ongeveer 29-30°C.
  5. Membraanpomp Om een goed zuurstofgehalte in het water te garanderen, is een membraanpomp (met een uitstromersteen) uitstekend geschikt en zeer aan te bevelen. De membraanpomp moet ononderbroken lopen, ook al bij het inrijden van de filters omdat ook de nieuwe bacteriën al veel zuurstof nodig hebben.
  6. Keuze en gebruik van de filter Heeft u een filtersysteem gekozen, dan kunt u dit nu aanbrengen.

 

Wat te doen bij een uitval van een binnenfilter: Wanneer een binnenfilter uitvalt mag u de uitgevallen filter niet eenvoudig weer op het stroomnet aansluiten, omdat de bacteriën al na twintig minuten afgestorven zouden kunnen zijn en zich vloeibare mest vormt die uw discusvissen schade zou berokkenen.

 

Filter indraaien, starterbacteriëncultuur aanmaken De noodzakelijke starterbacteriëncultuur (in de zoovakhandel verkrijgbaar) pas na bereiken van de benodigde temperatuur van het aquariumwater van 29°C in uw aquarium plaatsen. Vanaf dan moet u dagelijks een keer het lege bekken met een beetje voeder voederen, bijvoorbeeld bevroren discusvoeder (geen droog voeder omdat de bacteriën zich op de afbouw van dierlijk eiwit moet instellen). De .„voedering van het lege bekken“ is noodzakelijk omdat de bacteriën op deze manier voeding krijgen en zich vermeerderen. De voor de visbezetting noodzakelijke bacteriëncultuur (filtervermogen) krijgt u na ongeveer twee weken. De filterinstallatie moet permanent werken

 

Actieve kool Veiligheidshalve moet u een zakje met actieve kool (als filtermedium in de zoovakhandel verkrijgbaar) gedurende twee tot drie weken, zonder visbezetting, in uw aquarium houden. De actieve kool filtert eventueel bestaande giftige stoffen uit het water en moet ten laatste na drie weken uit het bekken verwijderd worden! Het zakje met actieve kool altijd verwijderen, omdat de giftige stoffen na verzadiging van de kool weer aan het water worden teruggegeven!

 

Verlichting voor de aquarium De lampen in het aquarium pas na het inzetten van de vissen (een dag later, zodat de dieren langzaam aan hun omgeving gewoon worden) inschakelen. Deze kunnen eenvoudig via een timer (onze aanbeveling: 12-14 uur per dag) geregeld worden.

 

Controle van de passende waterwaarden (PH waarde, nitriet, nitraat, ammonium, ammoniak meetdruppels in de zoovakhandel verkrijgbaar). Wanneer u het lege bekken voedert, vormt zich nitriet in uw aquariumwater (kan aangetoond worden met een meetdruppel). Na ongeveer twee tot drie weken heeft de nitriet zich opgebouwd en is het water in de aquarium voor de planten en de visbezetting voorbereid.

 

Vooraleer de vissen in te zetten meet u de waterwaarden. Ammonium, ammoniak en nitriet mogen niet aanwezig zijn, omdat ze giftig zijn voor de discusvis. De afbouw van deze waarden moet ondertussen gebeurd zijn. De PH-waarde moet tussen 6,5 en 7,8 liggen. Om de vliezen en slijmhuid van de dieren te beschermen, kunt u een waterbereider kort voor het inzetten van de vissen in uw aquarium doen. Daarna is er niets meer wat een succesvol inzetten van uw vissen in de aquarium in de weg staat.

 Planten voor de discusaquarium

De volgende aanbevelingen voor planten die compatibel zijn met het houden van discusvissen (28-30° graden permanente temperatuur), werden ons vriendelijk ter beschikking gesteld door de heer Adrie Baumann (Wereldkampioen 2013, inAquascape). De heer Baumann verheugt zich ook privé over zijn wondermooi uitgeruste aquarium die hij met onze STENDKER-discusvissen bezet heeft.

Volgens ons is een mooi uitgeruste aquarium met onze discusvissen al „de koningsklasse van de zoetwateraquariums, in perfectie. Wanneer u met echte planten werkt, dan heeft u in de regel een CO2 installatie en ook mest nodig.

De kunst bestaat erin niet te veel mest en CO2 in de aquarium te plaatsen en een goede mix tussen plantengroei en ideale voorwaarden voor onze discusvissen te bereiken. Ook moeten de discusvissen voldoende ruimte hebben om te zwemmen.

We raden aan om ook bij planten eerst onder quarantaine de bacteriële verdraagzaamheid te testen .

 

Geschikte planten voor het discusaquarium (er volgt een kleine keuze van mogelijke planten):

 - Anubias barteri var. angustifolia - Anubias barteri var. Barteri - Anubias barteri var. caladiifolia - Anubias barteri var. coffeefolia - Anubias barteri var. nana - Anubias barteri var. nana 'Petite' - Aponogeton boivinianus - Aponogeton crispus - Aponogeton crispus 'Red' - Aponogeton longiplumulosus - Aponogeton madagascariensis - Aponogeton ulvaceus - Bolbitis heudelotii - Ceratopteris thalictroides - Crinum calamistratum - Crinum natans - Crinum thaianum - Cryptocoryne beckettii ''petchii'' - Cryptocoryne crispatula - Cryptocoryne parva

 Vervolg: Planten voor de discusaquarium - Echinodorus uruguayensis - Echinodorus `Vesuvius`

 

- Cryptocoryne undulata `Broad Leaves` - Cryptocoryne wendtii `Brown` - Cryptocoryne wendtii `Green` - Cryptocoryne wendtii `Mi Oya` - Cryptocoryne wendtii `Tropica` - Cryptocoryne x willisii - Echinodorus `Aquartica` - Echinodorus bleheri - Echinodorus cordifolius ssp. fluitans - Echinodorus osiris - Echinodorus `Ozelot` - Echinodorus `Ozelot Green` - Echinodorus palaefolius var. latifolius - Echinodorus quadricostatus - Echinodorus `Red Diamond` - Echinodorus `Red Special` - Echinodorus `Reni` - Echinodorus `Rosé` - Echinodorus `Rubin` - Echinodorus tenellus - Echinodorus `Barthii` - Heteranthera zosterifolia - Hydrocotyle verticillata - Hygrophila corymbosa - Hygrophila corymbosa `Angustifolia` - Hygrophila corymbosa `Siamensis` - Lilaeopsis brasiliensis - Ludwigia glandulosa - Ludwigia repens `Rubin` - Marsilea hirsuta - Microsorum pteropus - Microsorum pteropus `Narrow` - Microsorum pteropus `Trident` - Nymphaea lotus - Nymphoides sp. `Taiwan` - Pogostemon stellata - Rotala rotundifolia - Rotala sp `Green` - Sagittaria subulata - Staurogyne repens - Taxiphyllum barbieri - Taxiphyllum sp. `Spiky` - Vallisneria sp. `Gigantea` - Vallisneria sp. `Natans` - Vallisneria spiralis `Tiger` - Vesicularia dubyana `Christmas` - Vesicularia ferriei `Weeping` Plant de kleinere planten naar voren en de grotere planten naar achteren. Waterplanten moeten ook regelmatig gesneden worden, zodat uw discusvissen nog voldoende plaats hebben om te zwemmen.

Om gekochte planten, die soms al met „slakken vervuild“, zijn vooraf te behandelen, raden we aan de planten ongeveer 24 uur in een emmer met koolzuurhoudend water te leggen. Zo verwijdert u de slakken en plaatst u deze niet ongewild in uw aquarium!

B E L A N G R I J K: vooraleer te planten, altijd de loden ringen aan de planten verwijderen, omdat deze anders afsterven en het water door de loden ring vergiftigd wordt.

 

Quarantaine: andere behandelingsmogelijkheden bijvoorbeeld om zwakkere, zieke discusvissen of in geval van ontbrekende vreetzin te isoleren, te verzorgen, te behandelen en op te lappen.

Temperatuurbehandeling in het quarantainebekken:

Heeft een vis problemen met de groei, eet hij gulzig, of heeft hij witte uitwerpselen, helpt in de regel en temperatuurverhoging tot 33-34 ° Celsius. Daardoor wordt de stofwisseling versneld, de voedingsopname verbeterd, de darmflora geoptimaliseerd en het immuniteitsysteem van de vis versterkt. Let op: bij36°Cis de temperatuur voor de discusvis dodelijk.

U moet de voorkeur geven aan de temperatuurbehandeling boven een behandeling met geneesmiddelen, omdat een geneesmiddel het immuniteitsysteem van de vis verzwakt en daardoor andere ziekten kan veroorzaken. De temperatuurbehandeling moet in een quarantaine aquarium plaatsvinden en duurt tot de vis weer krachtig is en minstens drie dagen lang opnieuw donkere uitwerpselen uitstoot.

In de regel gaat het om een behandeling van twee tot drie weken. Het is ook belangrijk dat het dier minstens drie keer per dag ons voeder krijgt, zodat het weer op krachten kan komen.

 

Uitrusting van het quarantainebekken verwarmingsstaaf, filter(s) (reeds ingelopen), uitstromer

 

TIP: Agressies, onrustig gedrag = temperatuur verlagen, met 1-2 °C.

 

Te rustige, stijf staande vissen temperatuur verhogen, met 1-2 °C.

 

 Stroomuitval / uitval filter-membraampomp

Bij uitval van de pomp werken in de regel de membraanpompen nog, die de zuurstofbevoorrading garanderen. Bij een stroomuitval werken filters noch membraanpompen, en moet u de zuurstoftoevoer handmatig regelen.

Een belangrijk punt van de stroomuitval is de uitval van de membraanpompen en het daardoor ontstane zuurstofgebrek. Dit uit zich doordat de vissen naar het wateroppervlak komen en naar lucht happen. In dergelijk geval moet u zuurstof handmatig inwassen.

Zo wast u zuurstof handmatig in: 1. Met een litermaat water uitnemen en vanaf een hoogte van ongeveer50 cm het water, zoals een waterval, terug in het aquarium laten stromen. Deze stap om de vijf minuten herhalen. Dit moet een langere periode gebeuren, tot de stroom weer loopt.

2. Met een sneeuwbezem het oppervlak van het aquariumwater bewegen en daardoor zuurstof in het water brengen.

De aquariumfilter zorgt ervoor dat de vissen een optimale waterkwaliteit krijgen en dat giftige stoffen en ook voeder goed afgebouwd worden. Dit gebeurt door bacteriënculturen, die zich geleidelijk aan vormen en die deze voor de vissen levensnoodzakelijke afbouw uitvoeren. Aquariumfilters zijn biologische filters en geen reine mechanische filters, zoals een zeef. Dat betekent dat deze filters geen vuildeeltjes tegenhouden, die bij de reiniging van de filter verwijderd dienen te worden. Aquariumfilters zetten door bacteriën, die zich op het filtermateriaal ophopen, de waterverontreinigingen om.

Deze informatie is zeer belangrijk om te begrijpen dat u aquariumfilters niet dikwijls mag reinigen! Met de reiniging vernietigt u de filters, zelfs de bacteriëncultuur, en bijgevolg het vermogen van de reiniging en de filter!

Deze zo belangrijke bacteriënculturen, die zich in de filtermateriaalspons gevormd hebben en die voor het biologische evenwicht van de waterkwaliteit in de aquarium zorgen, hebben zuurstof nodig om te leven, die ze door de doorstroming van de filterpomp krijgen.

Wordt deze zuurstofdoorstroming langer dan 15 minuten onderbroken (uitschakelen van de pomp, stroomuitval), dan zou dit tot gevolg hebben dat de zo belangrijke bacteriënculturen in de filterspons kunnen afsterven en ze zich in vuil omzetten!

Wanneer u dus na een langere stilstand van de filter deze gewoon weer op het stroomnet aansluit, zou het vuil, dat zich immers alleen in de spons van de filter bevindt, onmiddellijk in de aquarium gepompt worden/inlopen. Dit zou tot de onmiddellijke nitrietvergiftiging en tot de dood van alle vissen leiden!

Ga na een langere stilstand/uitschakeling/uitval van de filter als volgt te werk:

In geen geval mag u de filter na een langere stiltand (meer dan 15 minuten) gewoon weer op het stroomnet aansluiten/inschakelen!

De filterspons, die nu immers vol is met vuil, moet absoluut buiten de aquarium gereinigd worden.

Wanneer u de filter eenvoudig uit de aquarium trekt zou het reeds ontstane vuil direct in de aquarium lopen. In geen geval na een langere stilstand van de filter (meer dan 15 minuten) de filter weer inschakelen!!! Het vuil zou direct in de aquarium gepompt worden, wat tot de dood van de dieren zou leiden (in een fractie van minuten)!

Bij de uitval van een filter neemt het zuurstof in de filter af, sterven de bacteriën af en vormt zich ammonium resp. ammoniak. Dit ammonium of deze ammoniak ruikt zeer sterk naar rotte eieren. U kunt dus met uw neus zeer eenvoudig vaststellen of de uitvaltijd van uw filter zo lang was of niet.

Daarom moet u bijvoorbeeld een plastic zak of een emmer in de aquarium rond de filterspons of de filter plaatsen en zo de filter met zijn vervuild water compleet uit de aquarium verwijderen.

Nu kunt u onder stromend water, of in een emmer het vuil uit het filtermateriaal drukken/wassen. Na een grondige reiniging kunt u de filter weer in uw aquarium plaatsen en weer op het stroomnet aansluiten.

Uit vast ingebouwde binnenfilters kunt u het filtermateriaal eenvoudig verwijderen en daarna het verontreinigde water uit de filterbehuizing afzuigen.

Helaas is door de stroomuitval geen levende bacteriëncultuur meer voorhanden en moet de filter eerst opnieuw langzaam ingereden worden (ongeveer 2 weken).

 

Geef de eerste twee weken zeer weinig voeder zodat de bacteriëncultuur zich weer langzaam kan opbouwen. Voor de vissen is dat geen probleem, want slechts een beetje meer voeder dat de filter immers in de initiële opbouwfase nog niet zou kunnen afbouwen, zou tot een nieuwe nitrietvergiftiging leiden!

Met een beetje geduld en minimale voedering zal de filter al weer snel zijn oud rendement halen en een optimale waterkwaliteit voor uw vissen tot stand brengen.

Samenvattende tips na een langere stilstand van de filter :

                        Laat de filter absoluut uitgeschakeld! U moet het vuil eerst uit de filterspons verwijderen!

                        Trek de filter/filterspons niet gewoon uit het water! Daarbij zouden automatisch de giftige stoffen uit de filterspons in de aquarium lopen en tot een nitrietvergiftiging van het hele visbestand leiden!

                        Neem het filtermateriaal/de filter met behulp van een plastic zak of een emmer uit de aquarium.

 

Daarom moet ook tijdens het verversen van het water altijd verzekerd worden dat de pomp zodanig in de aquarium geplaatst wordt (onder water) dat ze in geen geval droog loopt en daardoor kapot gaat, resp. het waterstroming langere tijd onderbroken zou worden.

Is dit niet mogelijk, zet de pomp dan uit en verzeker in elk geval dat de stilstand van 15 minuten van de pomp niet overschreden wordt!

PLAN VOOR NOODGEVALLEN:

Wanneer de filter na een stroomuitval automatisch terug gestart is en het vuil in de aquarium gepompt heeft en u ziet dat de vissen door de aquarium „schieten“ en naar lucht happen, moet u de vissen onmiddellijk omzetten:

Emmer, badkuip, visbox stryropor met leidingwater vullen (op passende temperatuur) en de vissen zo snel mogelijk omzetten. Elke seconde telt!

Rust uw noodgevalbekken met een uitstromer, een verwarmingsstaaf en een thermometer uit. Onze discusvissen kunnen ook in dit noodgevalbekken met normaal leidingwater wekenlang overleven. Omdat er echter geen filter is, mag u in geen geval voederen. De dieren overleven enkele weken zonder voeder

 

 Tijdens de vakantie:

Gewoon eens een voederpauze voor uw discusvissen inlassen. Deze werkt bij de dieren als een vastenkuur bij de mensen. Discusvissen vanaf een grootte van ongeveer10 cmkunnen goed 2-3 werken zonder voeding leven. Magere tijden komen ook in de vrije natuur voor. In deze periode kan verzaakt worden aan een waterverversing, omdat er nauwelijks verontreinigingen door ontbrekende voeding is.

Belangrijk:

• Sturing van het licht door een timer • Bijkomende pomp/filter als uitvalveiligheid • Watertemperatuur tot27°C dalen (dempt de honger)

Na uw vakantie moet u de temperatuur weer verhogen en de discusvissen in het begin weinig voederen, en de maaltijden eerst voorzichtig verhogen. De dieren en ook de filters moeten eerst weer langzaam aan de normale voederhoeveelheid gewoon worden.

 

 Waterverversing 90 % noodgevalplan Uitzonderingen die een complete (90 %) waterverversing vereisen Wordt nitriet gemeten dan moet men de voederhoeveelheid eerst halveren en niet onmiddellijk ermee stoppen. U herkent aan het gedrag van de vissen of de nitrietwaarde te hoog is, want in dat geval weigeren de dieren het voeder, ademen ze moeilijk en snel. Mocht dit bij uw discusvissen het geval zijn, moet u onmiddellijk stoppen met voederen en een waterverversing van 90% uitvoeren. Pas wanneer het nitrietgehalte of het ammonium- resp. ammoniakgehalte weer bij nul is, mag u terug langzaam beginnen te voederen.

Hebt u zeer zacht water (GH 0-5) dan is het mogelijk dat u het water met meer frequentie moet verversen. Daalt de PH-waarde bijvoorbeeld van 7,5 tot 6,0, moet het water onmiddellijk ververst worden, omdat de PH-waarde daalt en bijgevolg het zuurgehalte in uw water anders zeer snel stijgt en bij een PH-waarde van 3,6 het zuur zo sterk is, dat uw vissen zouden sterven. In geval van een geringere visbezetting, kunt u de hoeveelheid ververst water of de frequentie van de waterverversing dienovereenkomstig verminderen.

Wanneer is een waterverversing van 90% noodzakelijk, en hoe gaat men daarbij te werk?

 Een waterverversing van 90% is noodzakelijk wanneer er sprake is van een vergiftiging! Wanneer uw discusvissen door uw aquarium „schieten“, dan is er hoogst waarschijnlijk sprake van een vergiftiging. Dit kan het geval zijn wanneer meer gevoederd werd dan de filter kan afbouwen (nitrietvergiftiging).

Verwijder het water bij de waterverversing met behulp van een slang en een emmer. Verander de positie van de filters zodanig dat u zo lang mogelijk werkt en ook bij het vullen van water zo snel mogelijk uw werk kunt hervatten. Bij het vullen van het zuivere water moet u water met passende temperatuur (ongeveer 28°C) gebruiken, zodat het water, waarin de vissen zwemmen, niet te sterk afkoelt. Daarom kan niet vermeden worden om het water via de boiler te gebruiken, omdat het temperatuurverschil bij een waterverversing van 90% te hoog zou zijn. Giet de eerste emmers van het zuivere water langzaam tegen de binnenkant van de voorruit van uw aquarium, zodat uw vissen, die door het lage waterpeil zeker zenuwachtig geworden zijn, zich niet verschrikken of zich zelfs verwonden.

 

 Waterwaarden en waterchemie De discusvis uit wildvang voelt zich het beste in water dat gelijkenis vertoont met het Amazonewater van zijn oorspronkelijk gebied. Daar is de waterhardheid zeer gering (totale hardheid: GH 0-3, carbonaathardheid KH 0-3, de PH waarde zeer laag PH 4-6) en de geleidingswaarde zeer gering (100-400 μs). Onze discusvissen zijn echter al vele generaties lang gewoon aan een harder water (leidingwater). Onze waterwaarden in onze kweekinstallatie zijn: totale hardheid: GH 15, carbonaathardheid KH 8, PH waarde 7, geleidingswaarde 800 μs, bij een watertemperatuur van 29°-30°C. De belangrijkste waterparameters liggen bij onze discusvissen bij de volgende toleranties: TH 0-30, KH 0-25, PH-waarde 4,0-8,3, elektrische geleidingswaarde 150-1200 μs. Watertemperatuur kortstondig op 25-35 °C. Zo zijn onze discusvissen geschikt voor meer dan 95% van alle soorten leidingwater in Europa. Waterchemie U kunt waterwaarden door verschillende maatregelen eenvoudig veranderen, zo kunt u bijvoorbeeld met een omkeerosmose-installatie of een volledige ontzoutingsinstallatie uit leidingwater praktisch gedestilleerd water te maken. Dat betekent dat u ongeveer 99% van de waterhardheid verwijdert, en dat u de geleidingswaarde eveneens sterk vermindert, tot ongeveer 50 μs. Dit water kunt u dan met uw leidingwater mengen tot u de gewenste waterwaarden bereikt. Zo kunt u geschikt water voor discuswildvang of voor discusparen, die zich moeten reproduceren, zelf tot stand brengen.

Hoe veranderen waterwaarden zich door de voedering van de aquariumvissen?

 Het eerste en ook het belangrijkste punt dat we willen benadrukken is het feit dat de waterwaarden in een kleine aquarium (nano bekken of aquarium van minder dan150 liter) zich zeer sterk en snel veranderen. In een grotere aquarium (180-1000 liter) veranderen de waterwaarden wegens het grotere volume duidelijk langzamer, waardoor dergelijke aquarium ook voor beginnelingen geschikt is.

Wanneer u uw vissen voedert, bijvoorbeeld met ons discusvoeder, neemt het fosfaatgehalte in uw water toe, wat planten en algen voor hun groei kunnen gebruiken. Bovendien vormt zich, bij een PH waarde van minder dan 7, ammonium en bij een PH waarde van meer dan 7, ammoniak. Deze twee stoffen worden door de filterbacteriën omgezet. De omzetting gebeurt eerst naar nitriet en daarna naar nitraat. Ammoniak en nitriet zijn giften die zich in het bloed van de vissen verrijken en die bij hoge concentraties tot de dood van de dieren kunnen leiden.

Een oude en goed ingedraaid filter, die een goed functionerende bacteriëncultuur heeft opgebouwd, zorgt er altijd voor dat ammonium, ammoniak en nitriet praktisch niet aanwezig zijn. Het fosfaat en het nitrietgehalte nemen echter langzaam toe, en de PH-waarde daalt door de activiteit van de bacteriën. Daardoor moet het water regelmatig ververst worden, en de hoeveelheid en de frequentie van deze verversing is rechtstreeks afhankelijk van de voederhoeveelheid en de uitwerpselen van de vissen. Bijvoorbeeld weinig vissen = weinig voeder = weinig waterverversing. Bijvoorbeeld voor een aquarium van180 litermet 12 discusvissen (10 cm) 50 neonvissen, 6 meervallen en 4 dwergcichliden, raden wij 1 x per week een waterverversing van 1/3 van het aquariumwater aan.

Om de hier vermelde waterwaarden te bepalen, kunt u in de zoovakhandel passende meetdruppels of teststroken kopen. Deze waarden moeten regelmatig gemeten worden.

Meetdruppels en waterwaarden Ammonium vormt zich bij een PH-waarde van minder dan 7 wanneer de filter nog niet correct werkt. Een verhoging van deze waarde kan vermeden worden door het voeder tot een minimum te beperken.

Ammoniak vormt zich bij een PH-waarde van meer dan 7, is giftig en ontstaat wanneer de filter nog niet correct werkt. Een verhoging van deze waarde kan vermeden worden door het voeder tot een minimum te beperken.

Nitriet dagelijks bij een nieuwe aquarium meten tot bij volledige voedering geen nitriet meer optreedt. Daarna hoeft u geen nitriet meer te meten. Pas wanneer het filtervermogen door een filterreiniging of door een filterstilstand afgenomen heeft, moet u weer dagelijks nitriet meten (gedurende ongeveer 1 week) om zeker te zijn dat de filter zijn oud vermogen terug bereikt. Men herkent ook aan het gedrag van de vissen of de nitrietwaarde extreem hoog is. De dieren weigeren dan in de regel het voeder en ademen moeilijk en snel. In dat geval nitriet meten en bij verhoging onmiddellijk stoppen met voederen en een waterverversing van 90 % uitvoeren.

Nitraat drie of vier keer per jaar voor de waterverversing meten. Ligt deze waarde boven 100 mg per liter, zou het beter zijn de waterverversing te versterken, om een betere groei van de vissen te bereiken.

PH waarde 1 x wekelijks Daalt deze PH-waarde bijvoorbeeld van 7,5 tot 6,0, voordat de week voorbij is, zou een waterverversing al op dat ogenblik noodzakelijk zijn omdat anders de PH-waarde daalt en bijgevolg het zuurgehalte in uw water zeer snel stijgt en bij een PH-waarde van 3,6 het zuur zo sterk is, dat uw vissen sterven. Fosfaat alleen meten wanneer versterkte algengroei optreedt. Dan kunt u het fosfaatgehalte verlagen door meer frequent of meer water te verversen.

Totale harheid

Wanneer men zijn leidingwater met osmosewater mengt om wildvang of gekweekte discuspaartjes te houden, moet u een keer de watermix meten om ideale waarden tussen hen 1 en 4 GH te bereiken. Carbonaathardheid Wanneer men zijn leidingwater met osmosewater mengt om wildvang of discus kweekparen te houden, moet u eenmalig de watermix meten om ideale waarden tussen 1 en 2 KH te bereiken.

 

 Filterfunctie, reiniging, uitval filterpomp en een beetje waterchemie

Aquariumfilters zijn biologische filters en geen pure mechanische, zoals een zeef. Dat betekent dat deze filters geen vuildeeltjes tegenhouden, die bij de reiniging van de filters verwijderd moeten worden. Aquariumfilters zetten zo door bacteriën, die zich op het filtermateriaal verzamelen, de watervervuiling om.

Deze voorafgaande informatie is zeer belangrijk om te begrijpen dat u aquariumfilters niet dikwijls hoeft te reinigen! U vernietigt met de reiniging van de filters zelfs de bacteriëncultuur en bijgevolg het reinigings- en filtervermogen.

 Filtersystemen: Buiten- en binnenfilters

 We raden twee binnenfilters als uitvalveiligheid en voor de verbetering van de waterkwaliteit aan. Buitenfilters worden met slangen aangesloten en staan buiten de aquarium. Het gevaar bestaat dat dergelijke slang loskomt of dat de filter lekken begint te vertonen. Daardoor kan de aquarium uitlopen. Dit risico kan men door binnenfilters vermijden.

 Hamburger mattenfilters

Men vraagt ons dikwijls wat de beste en eenvoudigste aquariumfilter is. Wij gebruiken uitsluitend de Hamburger mattenfilter. Hij heeft een extreem groot beginoppervlak waardoor het verontreinigde aquariumwater zeer langzaam stroomt en daarmee de bacteriën de nodige tijd en de nodige zuurstof geeft om alle schadelijke stoffen optimaal af te bouwen. Bovendien kan men in een reine discusaquarium zonder bodemgrond de Hamburger mattenfilter als ruimteverdeler gebruiken. Zo kunt u de zwemruimte van uw vissen naar keuze verkleinen en weer vergroten. Het grote voordeel hiervan is, dat de vissen door de kleine zwemruimte voedernijd ontwikkelen, daardoor beter vreten en vrediger met elkaar omgaan. Verder heeft u door grote aquariumvolumes altijd een goede waterkwaliteit en bijgevolg optimale groeivoorwaarden voor uw dieren. Zo is een succesvolle kweek van uw discusvissen, vrij van ziekten en sociale stress, praktisch verzekerd.

In ons kweekbedrijf gebruiken we uitsluitend Hamburger mattenfilters. Deze filters bestaan uit een schuimstoffen mat, waardoor het aquariumwater langzaam, met behulp van een pomp of een luchtinrichting, stroomt. Gemiddeld wordt de inhoud van een aquarium twee tot drie keer per uur op deze manier gefilterd. Al meer dan 25 jaar gebruiken we deze filters en we hebben ze nog nooit gereinigd. In de loop der jaren heeft zich in onze filtermatten een bacteriëncultuur ontwikkeld die aanzienlijk bijdraagt tot de verbetering van de waterkwaliteit en daardoor tot het gezond houden van onze vissen. Omdat het waterdebiet nog niet gehalveerd is, is een reiniging van onze filters, ook na 25 jaar, nog niet nodig.

 Drie kamer-binnenfilters of buitenfilter Drie kamer-binnenfilters of buitenfilters raden we af. Bij deze filters moet het aquariumwater snel door een kleine beginzone (bijvoorbeeld filterwatten) stromen. Hierbij bouwen zich de meeste stuurstof en het voedingsstofgehalte af. Daardoor kunnen de bacteriën in de verder naar achteren liggende lagen nog maar zeer weinig bijdragen tot het globale filtervermogen. „Filterfunctie, reiniging, uitval filterpomp en een beetje waterchemie“

Waterchemie, voor een beter begrip Voederresten en de uitwerpselen van de vissen worden eerst in ammonium resp. ammoniak, daarna in nitriet en tot slot in nitraat (NO3) omgezet. Nitraat is een zout en is voor onze discusvissen ook in hogere concentraties (tot 300 mg per liter) goed verdraagzaam. Wanneer u uw vissen voedert, bijvoorbeeld met ons -discusvoeder, verhoogt u het fosfaatgehalte in uw water, die op hun beurt planten en algen voor hun groei kunnen gebruiken. Verder vormt zich bij een PH-waarde van lager dan 7 ammonium en bij een PH-waarde van meer dan 7 ammoniak. Deze twee stoffen worden door de filterbacteriën eerst in nitriet, en daarna in nitraat omgezet. Ammoniak en nitriet zijn giften die zich in het bloed van de vissen verrijken en die bij hoge concentraties tot de dood van de vissen kunnen leiden. Met nitraat, tot een concentratie van 300 mg/per liter, kunnen onze discusvissen goed overweg. Een oude en goed werkende filter zorgt er altijd voor dat ammonium, ammoniak en nitriet praktisch niet aangetoond kunnen worden. Het fosfaat en het nitraatgehalte nemen echter langzaam toe en de PH waarde neemt af door de activiteit van de bacteriën. Daardoor moet het water regelmatig ververst worden. Om deze bacteriën, en zo de werking van de filter, niet te verstoren, mag men een aquariumfilter alleen reinigen wanneer het waterdebiet gehalveerd is. Mocht dat bij u het geval zijn, ga dan als volgt te werk: Filterreiniging: Een aquariumfilter reinigt men pas wanneer het waterdebiet gehalveerd is. Hoe langer dergelijke filter niet gereinigd wordt, des te beter het biologische evenwicht in de aquarium, en des te beter de gezondheid van uw vissen. Aquariumfilters, binnen- en buitenfilter, hebben een filterreservoir waarin zich filtermateriaal bevindt. Dit materiaal is meestal laagsgewijs opgebouwd en als bovenste laag wordt dikwijls filterwatten gebruikt. Neem alleen de bovenste laag uit uw filter en doe deze samen met twee tot drie liter van uw aquariumwater in een emmer. Nu drukt u het filtermateriaal in dit water uit. In geen geval onder zuiver leidingwater uitwassen, omdat u anders de waardevol opgebouwde bacteriëncultuur zou vernietigen. Daarna plaatst u het filtermateriaal weer in uw filter en vermindert u de normale voederhoeveelheid in de volgende twee tot drie dagen tot 50 procent. Zo kan de filter, met sterk afgenomen rendement, weer zijn oud vermogen bereiken. Bij reine schuimstoffen filters neemt u de complete schuimstofmat uit en drukt u deze in de emmer met aquariumwater uit, en dit een tot twee keer. Uitval van de filterpomp De uitgevallen filter niet gewoon weer op de stroom aansluiten omdat de bacteriën al twintig minuten afgestorven zijn en zich vloeibare mest vormt, die uw discusvissen schade zou berokkenen. Door de uitval van de pomp is de bacteriëncultuur verstoord, daarom moet u de uitgevallen filter grondig, onder leidingwater, uitwassen om alle afgestorven bacteriën en verontreinigingen te verwijderen. Met behulp van een emmer of een plastic zak de filter uit de aquarium nemen. Niet gewoon uittrekken, omdat anders het reeds ontstane mest direct in de aquarium zou lopen. Dit zou tot vergiftiging van het vissenbestand leiden! De uitgewassen filter, na de reiniging, weer insteken en laten indraaien. Binnen twee weken heeft de filter zijn oud rendement praktisch bereikt en de nieuwe bacteriëncultuur weer opgebouwd. Om op dit noodgeval voorbereid te zijn, raden wij aan om altijd twee binnenfilters te gebruiken, om ook bij uitval altijd nog een goede filtratie, door de reservefilter, te kunnen garanderen.

 

 

Zalfbehandeling, bijvoorbeeld bij de gatenziekte Aanbevolen behandeling: Nystantin zalf

 

De deskundigen zijn het na een meer dan 30 jaar durend debat nog altijd niet eens over de oorzaak van de gatenziekte. De meeste zeggen date en mineraalgebruik de oorzaak is.

We hebben door jarenlange testen vastgesteld dat in ongeveer 90 % van de gevallen een voorschriftvrije zalf tegen

 

huidschimmel voor een zeer snel en zeker succes zorgt. Deze zalf heet Nystantin zalf, komt van de firma Lederle en kan zonder problemen in elke apotheek zonder voorschrift gekocht worden.

 

Symptomen: In het begin hebben de vissen aan hun hoofd pukkels die gelijkenis vertonen met acné, en die dan later openbarsten. Na het openbarsten en uitlopen vormen zich deels zeer diepe kraters in de huid.

 

Behandeling:

De getroffen is uit de aquarium vangen, op een vochtige doek leggen, de gaten bijvoorbeeld met een keukenrol droog dippen en de zalf met de vingers in de gaten wrijven. Daarna de vis weer in de aquarium plaatsen.

Met een beetje oefening duurt dergelijke behandeling 30-60 seconden. Een vis kan echter zonder problemen 3-5 minuten buiten het water verbrengen. Bij kleine gaten volstaat in de regel een eenmalige behandeling. Bij gaten die groter zijn dan5 millimetermoet men de behandeling na een week herhalen.

 

 Zoutbad Aanbevolen behandeling: bijvoorbeeld bij buitenparasieten

 

Behandeling Het zoutbad bestaat uit 500 gram jodiumvrij keukenzout, op vijftien liter aquariumwater. Bij voorkeur neemt u een emmer met15 liter water uit de aquarium in kwestie (daardoor zijn de temperatuur en de waterwaarden identiek aan die van het originele water van de vis in kwestie).

In dit water de 500 gramkeukenzout oplossen (2-3 minuten wachten tot het water weer helder is). Daarna de vis 30-60 seconden lang in dit zoutwater laten zwemmen en daarna weer terugzetten in de originele aquarium.

 

In geen geval de discusvis langer dan een minuut in het zoutwater laten zwemmen, omdat anders de dosis na ten laatste 5 minuten dodelijk is!

 

Door deze behandeling verwijdert men de buitenparasieten die zich op de vis bevinden. De resterende buitenparasieten die in de aquarium zijn worden door het immuniteitsysteem van de vis bestreden. Is de vis al zeer verzwakt, zal men meer succes hebben wanneer men de vis na de behandeling in een andere aquarium zet.

In de meeste gevallen volstaat een eenmalige behandeling